خدمات ما

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل هوایی

سرویس حمل هوایی از کشورهای اروپایی و خاور دور و ترکیه به فرودگاه امام خمینی تهران

حمل و نقل زمینی

سرویس وارداتی حمل محموله های خرده بار (گروپاژ) با کامیون و کانتینر از کلیه نقاط اروپا به مقاصد داخلی ایران از طریق مرزهای رسمی و نیر بنادر جنوبی

حمل و نقل دریایی

سرویس حمل کالاهای فله و کانتینری به بنادر جنوبی و مقاصد داخلی،از اروپا و خاور دور

rail freghit

حمل و نقل ریلی

با توجه به آشنایی کامل به حمل ریلی کالا در حال حاظر عملیات حمل نخ وارده از چین، بنگلادش به قاضیان طب ترکیه انجام می دهد و در نظر دارد نسبت به حمل کالا از اروپا توسط ریل از طریق ترکیه به ایران اقدام نماید.

local transit

ترانزیت داخلی

سرویس ترانزیت داخلی و خارجی به کلیه مناطق آزاد ویژه اقتصادی و گمرکات داخلی از کلیه بنادر و مرزهای رسمی